Görel Sterner är fil. lic. i pedagogiskt arbete och verksam vid Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), Göteborgs universitet. Hon har lång erfarenhet av läraryrket i förskola, som klasslärare och specialpedagog i grundskolan och som lärarutbildare vid högskolan i Jönköping och i Skövde. Hennes forskningsintresse är elevers utveckling av taluppfattning och hur effektiva tidiga insatser kan bidra till att förebygga matematiksvårigheter.